Inloggen als lid

Leeuwarder Schoolvereniging

LSV 100 jaar!

Op maandag 16 mei 2022, was het 100 jaar geleden dat de Leeuwarder Schoolvereniging is gesticht. Tijdens de jubileum feestweek van 16 t/m 20 mei bieden we onze leerlingen, ouders en belangstellenden een feestelijk programma aan waarin aandacht is voor het verleden en een duurzame toekomst.

Maandag was de startdag met een grandioze aftrap van de feestweek. Iedereen kwam prachtig verkleed op school. De leerlingen gingen via een tijdmachine van 2022 terug naar 1922.

 

Tijdens de officiële opening van de jubileum feestweek op het schoolplein werden de ouders en leerlingen in stijl ontvangen door het team en de directeur.

De directeur hield een prachtige toespraak over de oprichting van de school en de vereniging. Een deel daarvan treft u hier aan.

‘Heden, 16 mei 1922, is het mij een groote voldoening allen op dezen zoo gewichtigen en blijden dag hier vereenigd te zien. Vandaag vieren wij de oprichting van de Leeuwarder Schoolvereniging.

Waarom zult u denken, hebben ouders geijverd voor de oprichting van deze schoolvereniging. Dat vertel ik u gaarne:

In 1920 heeft de minister bezuinigd op het lager onderwijs en de overheidsschool opgericht. De overheidsschool is een school met groote klassen en een uniform leerplan waarin Frans niet meer wordt onderwezen. Dat komt vele ouders niet als juist voor.
De zorg voor de opvoeding der kinderen is in de eerste plaats de taak der ouders. En maakt niet het onderwijs een deel dier opvoeding uit? Derhalve hebben de ouders geijverd voor de oprichting van een schoolvereniging. Een school voor bijzonder neutraal onderwijs.
Bijzonder: om geen openbare school te zijn die zich moest houden aan de regels van de gemeente.
Neutraal: omdat er geen verbintenis is met een kerk of religie.

Evenals op de overheidsschool zijn alle leerlingen bij ons welkom. Wel houden we vast aan het stelsel der gesplitste opleiding van jongens en meisjes. De jongens worden onderwezen in onze school aan de Sint Anthonystraat en de meisjes aan het Hofplein. Aan deze laatste locatie herinnert de boom met de sinaasappelen hier naast mij.

Het leerplan van de Leeuwarder Schoolvereniging heeft ten doel de leerlingen voor te bereiden op een juiste deelname aan het voortgezet en hoger onderwijs. Na de lestijden worden de jongens extra onderwezen in het Frans en de meisjes in nuttige handwerken.

Dit gezegd hebbende stel ik u nu gaarne voor aan het personeel en vraag het genoemde personeelslid naar voren te treden en naast mij te gaan staan’.

De jongens en de meisjes gingen gescheiden in twee rijen de school in. De hele dag werd er niet gewerkt met Snappet op de tablet. Er werd geschreven met een kroontjespen en gerekend volgens een oude methode.

Ook zijn alle groepen in een ouderwets ingericht lokaaltje op de foto gezet en werd er buiten met oudhollands speelgoed gespeeld.

Tot slot waren er gastlessen van oud docenten. Een fantastische start van de week!

(fotograaf alle foto’s: M.M. Hornstra Moedt)

Nieuws
Copy link
Powered by Social Snap