Inloggen als lid

Leeuwarder Schoolvereniging

LSV hoge schoolscore op Centrale Eindtoets

Alle leerlingen in groep 8 van het reguliere basisonderwijs zijn wettelijk verplicht om een eindtoets te maken. Na een jaar (2020) waarbij deze afname niet kon doorgaan vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, deed groep 8 afgelopen april 2021 weer als vanouds mee aan de Centrale Eindtoets van Cito.

Iedere leerling die de Centrale Eindtoets heeft gemaakt, krijgt een standaardscore op een schaal van 501 tot en met 550. Op basis hiervan krijgen de leerlingen in groep 8 het best passende brugklastype geadviseerd. Dit schooljaar behaalden de leerlingen landelijk gemiddeld een standaardscore van 534,5. De Expertgroep Toetsen PO heeft op basis van alle eindtoetsresultaten en gedegen onderzoek geconcludeerd dat er sprake is van een kleine, maar aantoonbare leervertraging vanwege de coronamaatregelen. De grenzen van de toetsadviezen zijn daarom nauwkeurig bijgesteld op basis van de landelijk geconstateerde leervertraging, zodat leerlingen het best passende advies krijgen ondanks de omstandigheden.

Het advies op basis van de Centrale Eindtoets is een onafhankelijk en objectief tweede gegeven naast het reeds opgestelde en ontvangen schooladvies. Dit schooljaar werden de leerlingrapporten van de centrale eindtoets een week later opgeleverd dan gepland, wegens het doorvoeren van deze aangepaste normering door het College van Toetsen en Examens. Er was meer tijd nodig om goed aan te sluiten bij het bijzondere jaar dat de leerlingen van groep 8 achter de rug hebben.

Vorige week werd de uitslag van de Centrale Eindtoets 2021 bekend gemaakt. Groep 8 van de Leeuwarder Schoolvereniging heeft een uitzonderlijk hoge schoolscore gehaald, namelijk 541,8! En dat ondanks het twee keer doormaken van een lockdown, het volgen van thuisonderwijs en de opgelegde beperkingen door het coronavirus in zowel huidig als vorig schooljaar. Een resultaat om heel trots op te zijn. We feliciteren onze leerlingen en hun leerkrachten met deze knappe prestatie!

Nieuws
Copy link
Powered by Social Snap