Inloggen als lid

Leeuwarder Schoolvereniging

Waar leren leuk is

Bij de Leeuwarder Schoolvereniging staat de ontwikkeling van de leerling centraal. Wij bieden kwalitatief hoogstaand basisonderwijs in een veilige, rustige en schone omgeving. Uw kind krijgt alle ruimte om zich breed te ontplooien. Onze school kent geen combinatiegroepen. Wij werken met vakleerkrachten voor de creatieve vakken, muziek en Engels. Leerlingen die moeite hebben met leren en meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen extra begeleidingsuren.

Waarom LSV Meer over ons onderwijs

De school

Leren moet voor ieder kind leuk zijn. Daarom zorgen we ervoor dat iedere leerling leerstof aangeboden krijgt op het niveau dat bij de leerling past. Zo voorkomen we dat zij ‘overvraagd’ worden, of juist onder het eigen niveau les krijgen. Om dit te bereiken kijken we naar iedere leerling als individu. Alleen op deze manier kunnen wij bijdragen in het ontwikkelen van de talenten van de leerling.

In de veilige omgeving van de school vinden we het belangrijk dat wederzijds respect tussen de leerkrachten en de leerlingen vanzelfsprekend is. Hierbij zijn orde en regelmaat erg belangrijk. Zo weten de leerlingen wat zij kunnen verwachten van ons.

We ondersteunen het leerproces van de leerlingen met aantrekkelijke lesmethoden en moderne leermiddelen. Zo leren zij met tablets omgaan en stimuleren we de leerlingen om eigen verantwoordelijkheden te dragen.

 
X